Statoil Fuel & Retail Sverige AB

"Vi värdesätter att jobba med en extern leverantör som själv har erfarenhet av ekonomi och pratar "samma språk" som kandidaterna, samtidigt som de förstår oss och våra behov. De blir budbärare av vårt Employer Brand. Vår ambition är att alla kandidater, oavsett om de får jobbet eller inte, går därifrån med en bra känsla för Statoil Fuel & Retail som arbetsgivare. Dfind Finance har verkligen lyckats med ovan delar och jag som kund kan känna mig trygg med att man alltid håller det man lovar, följer upp och uppdaterar oss i hur det går i processen."

– Hanna Carlsson, HR Business Partner, Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Stockholm Globe Arenas

"Dfind Executive har under flera år varit vår samarbetspartner när det gäller rekrytering till strategiska positioner. Vi har varit genomgående mycket nöjda med samarbetet och leveranserna och därför kändes det naturligt att låta dom konkurrera om uppdraget att tillsätta vår nya CFO/vVD. Dfind Executive kunde ånyo presentera det mest attraktiva erbjudandet och har nu hjälpt oss att hitta ytterligare en nyckelmedarbetare."

– Ninna Engberg, VD AB Stockholm Globe Arenas

Trafikverket

"Trafikverkets projekt Norra länken har anlitat ekonomikonsulter från Dfind Finance. Dfind Finance agerade snabbt och effektivt när Trafikverket efterfrågade dessa resurser och resultatet blev mycket bra, konsulterna har varit uppskattade medarbetare och en tillgång för projektet."

– Tor Thomassen , Projektledare Norra länken Installationer, Trafikverket

TVINS

"Började som konsult åt Dfind Finance, första uppdrag blev som redovisningschef på TVINS. Konsultuppdraget ledde till en fast CFO-roll på samma företag och numera anlitar jag en ny redovisningschef från just Dfind Finance. Samarbetet både som konsult och som beställare av Dfind Finance har hela tiden fungerat utmärkt och jag kan starkt rekommendera Dfind Finance både som arbetsgivare och som leverantör av konsult- och rekryteringstjänster."

– Michael Ceder, CFO på TVINS.

Papyrus

"En av orsakerna till, att jag använder Dfind är, att ni har bra konsulter, och att ni agerar snabbt, när vi har behov för assistans. Samtidigt har ni en bra förståelse för, vad vårt behov är och hittar snabbt rätt profil."

– Allan Dalum, Papyrus

TeliaSonera

"För mig är det viktigt med snabbhet, bra urval av kandidater samt att man känner till vår verksamhet. Att leverantören använder pålitliga tester för att säkerställa färdighet och analysförmåga. Kommunikationen mellan konsulten, oss och Dfind Finance blir "enklare och mer träffsäker" eftersom vi alla förstår ekonomi. Jag känner mig lugn när något oväntat händer eftersom jag vet att Dfind Finance hittar lösningar"

– Maarit Langerfors, Manager Accounting & Reporting, TeliaSonera

Ekonomichef Newsec

"Vi påbörjade vårt samarbete med Dfind Finance för ca ett år sen och Dfind har sedan dess assisterat oss i rekryteringsprocesser på 15 st tjänster. Vi upplever Dfind som mycket tillgängliga när vi har haft behov av deras tjänster. Lyhördheten inför den kompetensprofil som passar hos Newsec har varit en framgångsfaktor. Vi är mycket nöjda med de kandidater som numera är våra medarbetare."

– Ulla Pernheden, Ekonomichef Newsec

DIBS

"Genom sin lyhördhet, gedigna rekryteringsprocess och goda nätverk, levererar Dfind Finance i nivå med de högt ställda krav vi har på en rekryteringspartner."

– Eric Wallin, VD DIBS

Odd Molly

"Anledningen till att vi valde Dfind Finance var att de under det senaste året redan genomfört två lyckade rekryteringar till oss. Det är en stor trygghet att samarbeta med en rekryteringskonsult som själv är ekonom och därmed förstår vad tjänsterna verkligen innebär."

– Johanna Bäckstrand, fd CFO Odd Molly

Apoteksgruppen i Sverige

"Förtroendet och den personliga relationen är viktigt för mig när jag väljer samarbetspartner. Därför har mitt val fallit på Dfind Finance som en av mina samarbetspartners."

– Sylvia Buddenbaum, Personalchef Apoteksgruppen i Sverige

Financial Manager Scandfibre

"Än en gång tack för att ni var så snabba med att hitta rätt konsult. Det är nu andra gången i rad ni "vinner" uppdraget hos oss tack vare att ni är både snabba och får fram så kompetenta konsulter. Det känns tryggt att anlita er."

– Christel Nyberg Paulsson, Financial Manager Scandfibre