Inom området riskhantering kan vi bland annat hjälpa dig med: översyn av interna rutiner och processer, implementering av internkontroll, revision inför externa revisorers granskning, tillämpning av olika regelverk som Solvency II och kapitaltäckningsregler samt införande och översyn av nya regelverk inom bolagsstyrning.

Några av de yrkeskategorier vi tillhandahåller är:

  • Extern- och internkontroll
  • Internrevisor
  • Risk control (Middle-office)
  • Compliance & Risk specialist
  • Basel II och Basel III, Solvency II specialist

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens för riskhantering. Ring oss på 020 170 70 70 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.