Tips Har du hittat ett nytt drömjobb eller är du tvungen att gå vidare av andra skäl? Nina Walldal på Proffice vet varför och hur man säger hejdå med stil.

Nina Walldal arbetar på Proffice Groups HR-avdelning och har varit i rekryterings- och bemanningsbranschen i 15 år. Hon har arbetat nära såväl chefer som medarbetare som står inför ett avslut och har observerat olika beteenden hos båda parter i situationen.

Båda parter har ett ansvar för att skiljas åt på ett bra sätt

Det finns flera olika scenarier som kan leda till ett avslut mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det vanligaste är att den anställde väljer att söka sig vidare mot nya utmaningar men ibland är det arbetsgivaren som tar beslutet. Det kan också dyka upp en situation eller förändring i organisationen som gör uppbrottet oundvikligt.

– Oavsett vad anledningen är så har båda parter ett stort ansvar för att skiljas åt på ett bra sätt. Det är av stort värde för såväl arbetsgivare som arbetstagare att reflektera över den investering man har gjort i varandra under anställningen.

Söker du jobb inom ekonomi? Se alla våra lediga jobb här

Viktigt att behålla goda relationer

– För arbetstagaren är framtida referenser ett uppenbart skäl till att få ett bra avslut och lämna på ett bra sätt. Det är det sista avtrycket du gör, då är det olyckligt om det inte överensstämmer med det du presterat tidigare. Det är också viktigt att behålla goda relationer med kollegor, kunder och hela det nätverk du byggt upp under anställningen. Du kan mycket väl stöta ihop med flera av dem igen.

Fokusera på att få ett bra kvitto på din insats. Ett dåligt avsked drabbar oftast inte bara den som lämnar en organisation och dennes chef. Kollegor kan åka på en ökad arbetsbelastning eller uppleva en försämrad arbetsmiljö om det skär sig mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som ska lämna.

– Arbetsgivaren har ett ansvar att visa uppskattning för den period som varit och de resultat som uppnåtts. Det gäller att stå upp för organisationen och inte baktala den som lämnar företaget eller prata om den nya arbetsgivaren på ett nedlåtande sätt. Är avslutet oönskat av arbetstagaren kan det finnas ett särskilt värde av samsyn mellan båda parter kring kommunikationen ut i organisationen.

Ge din arbetsgivare tid att ta till sig att du slutar

Att gå från en tjänst till en annan är oftast en lång process. Vill du vidare i karriären och börjar söka nya möjligheter ska du vara beredd på att det kan ta tid. Det är först när ett nytt avtal är signerat som du vanligen går till din nuvarande chef och meddelar din uppsägning.

– Det kan ha tagit allt ifrån en månad till ett år, men när cirkeln är sluten och du meddelar att du vill säga upp dig bör du tänka på att informationen är ny för arbetsgivaren. Då får man ta ett steg tillbaka och låta arbetsgivaren reflektera över det hela, och vara välvilligt inställd till konsekvenserna. Du kanske får lämna över viktiga projekt och kunder till kollegor eller acceptera att du inte blir involverad i arbetet på samma sätt under uppsägningstiden. Det är viktigt att ha i åtanke att du haft ett stort försprång i den uppkomna situationen.

Söker du jobb inom ekonomi? Se alla våra lediga jobb här

Ska man berätta för sin chef att man söker nytt jobb?

– Det är väldigt beroende på tjänst och vilken relation man har till chefen. Men generellt kan jag inte rekommendera det. När du söker en tjänst har du ingen kontroll på konkurrensen hos övriga kandidater. Är processen snabb med intervjuer, tester och referenser kan känslan av att "det här går vägen" vara stark, men det är en prestation att gå hela vägen och du kan snart vara åter på ruta ett. Att inte nå ända fram i en rekryteringsprocess innebär att du ska återetablera dig fullt ut i din nuvarande tjänst och lämna eventuell besvikelse bakom dig. Då är du vanligen inte hjälpt av att din chef är involverad i processen.

Vad gör jag om mitt förra avslut inte blev så lyckat och jag har dåliga referenser från tidigare jobb?

– Hamnar du i en situation där du har referenser som troligen inte är till din fördel i en rekryteringsprocess bör du ha tänkt igenom en kommentar omkring det. Sociala medier och andra nätverk gör det möjligt att söka informell information och då är det av värde att ha kontroll själv. Man får förklara att "Min bild av samarbetet med min tidigare chef är den här och jag vill inte störa relationen med hen genom att be om referenser. Däremot har jag den här kunden eller kollegan som kan berätta om hur vi arbetade tillsammans". Fundera kontinuerligt på referenser under en anställning, det är särskilt viktigt i en anställning som pågår under lång tid i samma organisation.