Inspiration Att släppa språket fritt och låta medarbetarna blanda mellan olika språk borgar för bättre kommunikation. Det framkommer i en avhandling från Göteborgs universitet.

Det är forskaren Heike Havermeier, som nyligen lagt fram sin avhandling i tyska, som har undersökt hur användandet av en kombination av flera språk påverkar kommunikationen.

– Vissa saker går enklare att uttrycka på det ena språket, vissa på det andra, och vissa genom flerspråkiga konstruktioner. När man använder sin fulla repertoar kan man därför kommunicera mer effektivt, säger Heike Havermeier i ett pressmeddelande.

Men för att kommunikationen ska bli effektivare är en förutsättning att samtliga på arbetsplatsen talar de aktuella språken.

Hennes studie visade också på att kodväxlingen, det vill säga när språk blandas eller byts fram och tillbaka, följer fasta mönster, även om det vid en första anblick kan verka godtyckligt när det ena språket lämpar sig bättre än det andra.

− Vad som är överraskande och spännande är hur exakt kodväxlingen ser ut. Det visar sig att det finns fasta mönster för tvåspråkig kommunikation i de undersökta arbetsmiljöerna, säger hon.

Avhandlingen grundar sig på undersökningar från tre institutioner på svenska universitet där ämnet tyska finns.