Undersökning Det är inte bara enformiga jobb som leder till tristess, även anställda i expertroller blir uttråkade på jobbet. Det visar en ny undersökning från finska Arbetshälsoinstitutet.

I undersökningen intervjuades 72 anställda och chefer som utför expert- och stöduppgifter inom försäljning, förvaltning, bankverksamhet och vårdarbete. Och resultatet var tydligt, även om du är expert på något så kan du bli uttråkad i tjänsten, men det finns sätt att undvika det.

− Att ibland vara uttråkad på jobbet är vanligt och ofarligt, förutsatt att det inte blir ett bestående tillstånd. Att känna sig uttråkad jämt och ständigt är en form av illabefinnande som ofta går oupptäckt, eftersom man är fysiskt närvarande men psykiskt frånvarande. I värsta fall handlar det om ett slöseri med resurser, både organisationens och den anställdes, säger forskaren Lotta Harju i ett pressmeddelande.

Undersökningen identifierade tre typer av situationer som gav upphov till tristess:

När arbetet inte motsvarade de egna förväntningarna och resurserna, blev slentrianmässigt eller inte erbjöd tillräckligt med utmaningar.

När arbetsmängden blev för stor eller arbetets mål inte upplevdes som meningsfullt.

När personens arbetsrytm stördes av onödig byråkrati, samarbetssvårigheter eller upprepande avbrott.

− Arbetsleda leder till passivering, eftersom man inte får använda sina färdigheter på bästa möjliga sätt. Stressen ökar och arbetsförmågan och produktiviteten minskar. Man börjar kanske överväga att byta arbetsplats, säger Lotta Harju i pressmeddelandet.