Inspiration Kommer det verkligen inte att finnas några redovisningsassistenter 2035?

I takt med den ständigt ökade datoriseringen förändras arbetsmarknaden. Nu har Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, tagit en närmare titt på vilka typer av jobb som först möter yxan när datorerna tar över allt mer. Då Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen räknar man med att så många som 2,5 miljoner jobb kommer att påverkas bara inom de närmsta 20 åren. Enligt SSF är fotomodellerna den yrkesgrupp som löper störst risk att stå utan jobb i framtiden när de i stället animeras. Näst störst är är risken att stå utan jobb för bokförings- och redovisningsassistenter, allt enligt SSF:s beräkningar.

Rikard Ivert är kundansvarig på Dfind Finance, med fokus på kompetenser inom bland annat bokföring och redovisning. Han kommenterar SSF:s beräkningar så här:

Systemen idag blir mer och mer kundspecifika och anpassas i större uträckning för bolagens verksamhet. Kundfakturering och inkommande leverantörsfakturor är typiska volymtransaktioner som idag hanteras av ekonomiassistenten men som jag ser automatiseras i framtiden, så visst kommer behoven av traditionella ekonomiassistenter komma att minska i framtiden. Samtidigt skapas andra jobb med annan inriktning. Med mer automatik kräver ekonomiprocessen i högre utsträckning också en upptäckande och förebyggande kontroll för att reducera finansiella risker. För att reducera "risk" måste ekonomen jobba mer med analys och uppföljning vilket innebär att dagens ekonomiassistent kommer att få ändra fokus från att vara utförare till att bli mer kontrollerande. Trenden som vi ser på Dfind Finance är att vi ser ökad andel förfrågningar av controllers som jag tror är en direkt effekt av systemutvecklingen.

Här är yrkena som löper störst risk att datoriseras:

1. Fotomodeller m.fl. 98,0%
2. Bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
3. Maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
4. Biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
5. Kassapersonal m.fl. 95,3%
6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
7. Övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
9. Torg- och marknadsförsäljare 94,0%
10. Övrig kontorspersonal 94,0%