Företag som satsar på mångfald har större förutsättningar att bli lönsamma. Det anser 55 procent av 500 chefer i privat sektor i en undersökning från TNS Sifo, på uppdrag av Proffice. Undersökningen blir startskott för en bred satsning där Proffice vill lyfta frågor om mångfald och kompetens som livsviktiga framgångsfaktorer för morgondagens näringsliv.

En majoritet av företagen i undersökningen (67 procent) uppger att de arbetar med mångfald och de allra flesta i den gruppen anser att de gör ett bra jobb (73 procent).

Mångfald kopplas till ökad lönsamhet av 55 procent av de tillfrågade. Bara sex procent anser att aktivt arbete med mångfald försämrar företagets förmåga att tjäna pengar.

– En övergripande slutsats är att frågorna om mångfald är på väg att få en ny innebörd för företagen direkt kopplat till ekonomiska resultat. Från att ha handlat om att vara politiskt korrekt och att slippa kritik, är mångfald nu en ödesfråga för företag som vill överleva i en värld där den globala jakten på talangen kommer att vara stenhård det närmaste århundradet, säger Lars Kry, VD och koncernchef för Proffice.

Hälften av cheferna, 50 procent, anger att de som chefer tillmäter mångfald stor eller mycket stor betydelse i utvecklingsarbetet. 26 procent är neutrala och 24 procent tillmäter mångfald en mycket liten eller liten betydelse.

De allra flesta svarande i undersökningen kopplar begreppet mångfald till kön, därefter som ett uttryck för människor från olika länder. Minst vanligt är att koppla begreppet till ålder.

– Jag tror det speglar utvecklingen i Sverige sedan 1960-talet där jämställdhet blivit en självklarhet inom arbetslivet. Men på andra mångfaldsområden återstår mycket arbete. Det finns tecken på att åldersdiskriminering idag kan slå hårdare än exempelvis diskriminering baserat på etnisk bakgrund. Det är inte hållbart i ett läge där närmare hälften av befolkningen inom Västeuropa, enligt Oxford Institute of Population Ageing, kommer att vara 50+ inom åtta år, säger Lars Kry.

Under våren har Proffice koncernchef Lars Kry startat ett nätverk i näringslivet och bjudit in andra företagsledare för att diskutera mångfald. Ett delresultat presenteras för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i samband med Proffices seminarium ”Mångfald – lönsamt eller bara politiskt korrekt” i Almedalen den 4 juli.

– Mångfald handlar i grunden om förmågan att se och utveckla kompetens hos alla människor. Med dagens arbetslöshet innebär det att ge alla en möjlighet att utvecklas och växa med ett jobb. Höjer vi blicken över dagspolitiken ser vi en grånande global trend där färre ska försörja fler och där nya superekonomier som Kina kommer att rekrytera över hela världen. Då blir mångfald lika med förmåga att identifiera kompetens utan förutfattade meningar och en fråga om uthållig överlevnad för morgondagens företag, säger Lars Kry.

Ta del av hela Sifo-undersökningen i bifogad pdf.