Emily Beijer

Rekryteringskonsult

Emily är civilekonom med tjugo års erfarenhet inom inköp, försäljning och marknadsföring. Hon inledde sin karriär som redovisningsansvarig i en större byggkoncern och vidareutbildade sig senare till personalvetare.

Emily: - Min ekonomibakgrund i kombination med mitt människointresse kommer väl till pass i sökandet efter rätt kandidater till våra beställare. Rätt personlighet och drivkraft för rollen (eller tjänsten) är nog så viktiga faktorer som formell kompetens vid en rekrytering. Detta kräver erfarenhet och lyhördhet för våra kunders specifika förutsättningar och behov.