Ett företag med väl förankrade och sunda värderingar har större möjlighet att attrahera kompetenta medarbetare och skapa förutsättningar för långa kundrelationer med lojala kunder.

På Dfind Finance arbetar vi och lever utifrån våra kärnvärden to know, serve and trust, striving for perfection och simultaneous promotion of all interests.

Våra värderingar vägleder oss i vårt aktiva arbete för en grundläggande värdegemenskap hos såväl medarbetare som kunder.

To know 

Som experter vet vi att det ofta är detaljerna som betyder mest. Därför lägger vi stor vikt vid att lära känna våra kandidater och våra kunder, för att veta var de befinner sig idag och var de vill vara imorgon.

To serve

Vi blir framgångsrika genom vår vilja att alltid förmedla utmärkt service och genom vår strävan att alltid överträffa förväntningarna.

To trust

Vi värdesätter våra relationer och behandlar alla människor med respekt.  

Striving for perfection

Vi arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera vårt arbete. 

Simultaneous promotion of all interests

Alla parter ska vara nöjda när vi gör affärer.