SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.

Tjänsten
Nuvarande sektionschef för Intern IT lämnar sin tjänst för att gå vidare till annan uppdragsgivare. I sin roll har nuvarande befattningshavare lyckosamt tagit verksamheten från förvaltningsorienterad till utvecklingsorienterad och mer plattformsoberoende. Idag styrs verksamheten utifrån begrepp såsom ”en bra dag på jobbet”. Denna typ av målstyrning och strategiska riktning är önskvärd även framöver.

Avdelningen för digitalisering består av två sektioner: Intern IT och Center för e-samhället. Intern IT hanterar samtliga interna systemlösningar och informationskanaler och supporterar cirka 1000 användare.

Befattningshavaren ansvarar för att leda sektionen för intern IT. Detta innebär att upprätta och vidareutveckla välfungerande relationer till intressenter i organisationen. SKL behöver stöd för beskriva hur man blir en ”smartare organisation” på såväl det långsiktiga som det kortsiktiga perspektivet. Att lyfta IT, vilket kommer att innebär bl a att arbeta proaktivt i en alltmer digitaliserad värld där ett strategiskt verksamhetsnytta blir viktigare.

Arbetsuppgifter
Lyfta IT genom digitalisering - till att vara en strategisk och proaktiv funktion som arbetar utifrån ett verksamhetsfokus

Leverantörsstyrning och genomföra upphandlingar, stärka beställarkompetensen i en outsourcad kontext

Personalansvar för 7 medarbetare (varav 5 st konsulter i dagsläget)

Omvärldsbevakning (nya verktyg, nya lösningar) i kombination med arbete enligt beprövade metoder

Verksamhetsutveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv

Bakgrund
Flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom ansvarsområdet

God förmåga att vara länken mellan IT och verksamhet, drivs av att skapa värde för slutmottagaren.

Praktiskt erfarenhet av att leda strategiskt och operativt digitaliseringsarbete

Erfarenhet av inköp och att driva upphandlingar, leverantörsstyrning

Erfarenhet av budgetarbete/ansvar

Relevant högskoleutbildning

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande men inte ett krav

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdagen 31 mars. I denna rekrytering samarbetar SKL med Dfind IT. Vid frågor kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Ann-Christine Holmer 070 221 5970 eller Margareta Strandbacke 072 522 22 75.