Krönika Det har gått tio år sedan Dfind IT startade som ett bolag inom Proffice Group. Marie Eriksson är VD för den svenska verksamheten och har jobbat på Dfind i sju år. Under de tio år som företaget har arbetat med att matcha IT-kompetens har det hänt mycket. 

– Nu är det kandidaternas marknad, vilket det inte var för tio år sedan. Det efterfrågas även mer och mer specialiserad kunskap. För dig som är IT-konsult gäller det att vara nischad och hela tiden utvecklas och vidareutbilda dig för att hänga med i de snabba svängningarna, konstaterar Marie Eriksson och fortsätter:
– Det går snabbt i vår bransch och förändringstakten är utmanande. Det krävs att du är flexibel och agil för att lyckas i IT-branschen. 

Marie Eriksson delar med sig av tio insikter när det gäller hur IT-branschen har utvecklats de senaste tio åren när gäller att hitta rätt IT-kompetens till din organisation.

10  förändringar som påverkar efterfrågan på IT-kompetens

1. Företagen får fler och fler svåra utmaningar när teknikutvecklingen går framåt i en rasande takt och cheferna har stora krav på sig från organisationen. Det medför att de kräver djupare specialistkompetens och än mer kvalificerade och nischade medarbetare. Kravet på specialisering är en stor skillnad jämfört med för några år sedan. Ibland är det  nästan ’specialisering in absurdum’ som gäller. För tio år sedan räckte det att vara en duktig Microsoft-utvecklare. Idag ska du vara specialist inom någon del av Microsoft utveckling.

2. Kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och social kompetens blir allt viktigare egenskaper när IT blir en integrerade del av företagens affärskritiska verksamhet. IT-specialister bedöms inte bara utefter CV och certifieringar utan det är också mycket avgörande hur de fungerar i en grupp.

3. Tempot har ökat. Kunderna har bråttom när de ska hitta kompetens och har inte alltid möjligt att ha framförhållning, vilket gör att rätt IT-kompetens ska hittas och presenteras väldigt snabbt. Timing kan bli en nyckel till att kunderna kan anställa rätt kompetens.

4. IT-chefens roll har förändrats. Nu krävs det att IT-chefen kan verksamheten och dessutom kan kommunicera med VD och ledningsgruppen så att de förstår. IT är verksamhetsnära och avgörande för organisationers framgång i större utsträckning än tidigare. Detta leder till ökad rörlighet på IT-chefspositionerna.

Söker du IT-specialister? Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens, klicka här

5. Eftersom duktiga IT-specialister bara blir mer och mer attraktiva på marknaden, och kan välja mellan flera jobb, har arbetsgivarna blivit tvungna att arbeta med sina erbjudanden och för att bli attraktiva arbetsgivare. Många företag har ännu inte insett att det är kandidatens marknad. Var kandidaten vill arbeta har även att göra med vilka företag som har modern IT-miljö och spännande teknik i framkant.

6. IT-kandidaterna är allt kräsnare när det gäller arbetsgivare eftersom de ofta kan välja mellan flera erbjudanden. De kandidater som efterfrågas är ofta inte mellan arbete utan sitter hos andra arbetsgivare och söker ofta inte aktivt efter nytt jobb. Att företagen erbjuder utvecklingsmöjligheter, bra ledarskap och intressanta utvecklande arbetsuppgifter är en självklart. Fler än tidigare efterfrågar även trygghet och professionalism av sin arbetsgivare. 

7. Som motvikt till ovanstående har vi också fler som vill prova sina egna vingar och bli sin egen. De talanger som är trygga i sin egen specialistkompetens och vet att de är attraktiva på marknaden startar många gånger eget. Ofta ligger önskan om en mer flexibel vardag bakom.

8. Brookers och MSP-lösningar på IT-marknaden fanns knappt för tio år sedan. Deras framfart har både försvårat för kunder och kandidater när det kommer till precision i matchningen av kandidater. Men de har även öppnat upp för fler att komma in på stora bolag som enbart företag med egna avtal hade möjlighet till tidigare.

9. Kompetenta IT-specialister från hela världen söker arbete i Sverige och är mer framåt nu än för tio år sedan. Sverige och svenska bolag är attraktiva att arbeta på. Kunderna, oftast de stora företagen som redan är internationella, har öppnat upp och alla inser att vi behöver IT-kompetens till Sverige och omfamnar kompetens från alla världens hörn.

10. Riktigt attraktiva kandidater på IT-marknaden drar sig ur nätverk som LinkedIn för att slippa bli uppringda och ’störda’ flera gånger i timmen av diverse firmor som söker kompetens. Vi hittar efterfrågade IT-specialister genom search med sofistikerade verktyg på forum och andra mötesplatser på webben i högre utsträckning nu än för tio år sedan.