Efter att ha doktorerat i fysik vid Chalmers tekniska högskola och jobbat inom akademin ett tag kom jag till en punkt då jag kände att nyfikenheten på industrin tog överhand och jag beslutade mig för att pröva något nytt.

När en före detta kollega kontaktade mig och undrade om jag var intresserad av att jobba inom telekomindustrin var det inte mycket att tveka på. Genom Dfind IT gavs jag möjlighet att börja jobba inom ett otroligt spännande och expanderande fält där jag tror att vi bara har sett början på användandet av till exempel mobilt internet.

Jag jobbar i en liten grupp där våra uppgifter bland annat består av att undersöka beteendet hos användarna av produkten. Denna kunskap ligger sedan till grund för produktens design och används även för att hjälpa kunder att välja den produkt som är anpassad för just deras krav.

Som systemledare har jag ansvarför till exempel kravdokumentation, standardisering och att ha överblick över en delmängd av produktens funktionalitet. Det blir många samtal och diskussioner med människor med olika roller inom företaget. Det är fantastiskt roligt och jag gläds dagligen över hur många duktiga personer som jag får tillfälle att arbeta med.

Ibland får jag frågan om jag inte saknar forskarlivet och vill tillbaka. Jag brukar säga att jobba inom industrin är varken roligare eller tråkigare än att forska, det är annorlunda. Jag kan längta tillbaka till att få klura länge på en fråga. Men forskning är ensamt – och ensamheten längtar jag inte tillbaka till.