IT-arkitekt till Uppsala kommun

Publicerad:
2018-11-21
Ort:
Uppsala, Uppsala län
Kategori:
Specialist
Specialisering:
Övrigt
Omfattning:
Heltid
Jobbtyp:
Rekrytering
Referensnummer:
201181104
Sista ansökningsdag:
2018-11-25
Kontakt:
Fredrik Svensson
Om tjänsten
Tjänsten som IT-arkitekt är placerad på kommunledningskontorets IT-stab inom den strategiska enheten. Enheten består av knappt 20 strateger som tillsammans bidrar med centrala IT-funktionsansvar, koordinering, strategisk utveckling och projektledning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv där prioriterade värden är att skapa goda förutsättningar för effektiv verksamhetsutveckling, samutnyttjande av IT-lösningar och stärkt innovationskraft och utveckling av framtida lösningar på samhällsutmaningar.

Tjänsten är placerad i en gruppering med flera IT-relaterade funktionsansvar. Denna har till uppgift att verka styrande och stödjande inom centrala IT-funktioner (informationssäkerhet, IT-arkitektur, IT-styrning samt strategiskt partnerskap och leverantörstyrning) tvärs såväl förvaltningar och bolag som förvaltnings- och utvecklingsportfölj.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt arbetar du tillsammans med ansvarig arkitekt och andra strateger och ledare på IT-staben för att utveckla och integrera IT-arkitekturfrågor i Uppsala kommuns alla förvaltningar och bolag. Ett gemensamt mål är att möjliggöra digitalisering av Uppsala kommun genom att säkra en gemensam helhetssyn utifrån många verksamheters olika perspektiv. Arbetet bedrivs till stor del genom framtagning och underhåll av styrande dokument såsom standardkrav för upphandling (inklusive tekniskt nuläge), målarkitektur (inklusive förändringsplan), arkitekturprinciper samt systemöversikt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av IT-arkitekturarbete, främst inom verksamhetsnära delar, inom ex. kravfångst, nuläges- och målbeskrivningar från både verksamhets- och IT-perspektiv. Erfarenhet från arbete i stora, diversifierande och komplexa organisationer är meriterande. Du bör ha en kännedom om metoder, ramverk och verktyg inom IT-arkitektur och ha erfarenhet av att modellera och presentera arkitekturmodeller till olika målgrupper. Du har även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift och kan enkelt ta till dig text på engelska.

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en mycket god förmåga att etablera relationer och samarbeten i en komplex organisation. Det krävs att du är en stark kommunikatör både i tal och skrift. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. När så behövs är du en tillämpbar problemlösare och kan du göra avvägning mellan strategiska val och verksamhetens behov utifrån ett nuläge. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Din förmåga att se helheter och förstå frågeställningar utifrån olika perspektiv är central.

I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Välkommen med en intresseanmälan via dfind.se/it senast 25 november 2018.

Vid frågor kontakta Rekryteringskonsult Fredrik Svensson, 073 357 00 71.

Organisation:
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, kansli, HR, IT, ekonomi, kvalitet och utveckling och gemensam service samt våra tre hållbarhetsavdelningar. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se