IT-arkitekter till Migrationsverket i Norrköping

Publicerad:
2018-07-05
Ort:
Norrköping, Östergötlands län
Kategori:
Utveckling
Specialisering:
Systemarkitekt
Omfattning:
Heltid
Jobbtyp:
Rekrytering
Referensnummer:
201160652
Sista ansökningsdag:
2018-08-19
Kontakt:
Sebastian Dejler
Vi söker flertalet IT-arkitekter till systemutvecklingsenheterna i Norrköping. Du kommer att ingå i ett arkitektteam och kommer att arbeta tätt med utvecklingsteam och andra IT-arkitekter inom områden som lösnings-, informations-, mjukvaru- och infrastrukturarkitektur. Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv med många karriärvägar.

Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. På IT-sektionen arbetar närmare 300 personer med utveckling och drift av verkets IT-stöd. Tillsammans med verksamheten leder och utvecklar vi Migrationsverkets förändringsarbete mot att bli helt digitaliserade.

Migrationsverket driver sedan några år tillbaka en satsning på att bli en modern e-förvaltningsmyndighet. Vi ska bland annat införa gemensamma och effektiva arbetssätt för prövningsverksamheten, ett gemensamt ärendehanteringssystem, automatisk informationsöverföring till och från andra myndigheter, elektroniska akter, e-tjänster med mera. Arbetet med dessa delar pågår.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du inför och under förändringsuppdrag säkerställer en målarkitektur som möter verksamhetens behov och som linjerar med Migrationsverkets målbild för IT-arkitektur. Du kommer jobba med löpande arkitekturstöd/styrning under pågående utveckling. Vidare kommer du att genomföra analyser och ta fram utlåtanden som stöd inför verksamhetens beslut om investeringar i och förändringar av IT-stöd.

Som IT-arkitekt ansvarar du för att bidra till och hålla dig uppdaterad om Migrationsverkets arkitekturregister med bl a arkitekturbeskrivningar, principer och referensarkitekturer. Rollen innefattar även att föreslå förbättringar kring Migrationsverkets arkitekturriktlinjer, principer och arbetssätt samt att delta och bidra till innovationsarbetet.

Utifrån din tidigare bakgrund, erfarenheter och intresse kan arbetet inriktas mer mot specifika arkitekturområden men ambitionen är alltid att lösa arbetsuppgifterna tillsammans i arkitekturfunktionen.

I arbetsuppgifterna ingår även omvärldsbevakning och att delta i så väl nationella som internationella forum.

Personliga kompetenser
Du tar ansvar för dina uppgifter arbetar strukturerat ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat där du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare arbetar du bra med andra människor där du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.

Krav

 • Du har högskoleutbildning inom IT-området alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
 • Du har erfarenhet av att ha arbetat med IT-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer.
 • Erfarenhet av modellering av arkitektur, exempelvis i modelleringsspråk som Archimate, UML
 • Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras.
Meriter

 • Certifieringar eller utbildningar inom arkitekturområdet, exempelvis TOGAF, CITA-x, DFK-CIA.
 • Erfarenhet av modellering med Sparx EA
 • Erfarenhet från olika roller inom utveckling av IT-stöd, gärna senior erfarenhet.
 • Goda kunskaper om grundläggande IT-komponenter för infrastruktur och applikation.
 • Erfarenhet av att hålla presentationer och att leda arbetsmöten
 • Erfarenhet från arbete inom en större organisation eller myndighet.
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 2018-08-19. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.