Ett företag med väl förankrade och sunda värderingar har större möjlighet att attrahera kompetenta medarbetare och skapa förutsättningar för långa kundrelationer med lojala kunder.

På Dfind IT arbetar vi och lever utifrån våra värderingar to know, serve and trust, striving for perfection och simultaneous promotion of all interests.

Våra värderingar vägleder oss i vårt aktiva arbete för en grundläggande värdegemenskap hos såväl medarbetare som kunder.

To know

Vi är experter och vi vet att det oftast är detaljerna som gör skillnaden. Vi känner våra kunder och deras verksamhet väl samt våra kandidater och vår affär. Vi vet var de befinner sig idag och vad deras önskade läge är.

To serve

Vi blir framgångsrika genom vår vilja att alltid förmedla utmärkt service och genom vår strävan att alltid överträffa förväntningarna.

To trust

Vi värdesätter våra relationer och behandlar alla på ett respektfullt sätt. 

Striving for perfection

Vi strävar alltid efter att på ett innovativt sätt förbättra och utveckla oss. Vi gör med glädje allt vi kan för att våra kunder och kandidater ska vara nöjda. Det är detaljerna som gör det.

Simultaneous promotion of all interests

Vi ser till helheten och tar vårt sociala ansvar på allvar. Vår verksamhet och våra affärer ska alltid ha en positiv inverkan på samhället.