Randstad är en branschledande koncern inom HR-tjänster som vill utveckla den globala arbetsmarknaden och vi är medvetna om behovet av att alltid agera hederligt och respektera mänskliga rättigheter. Randstads affärsprinciper bygger på och stödjer våra kärnvärden: to know, to serve, to trust, simultaneous promotion of all interests och striving for perfection; de hjälper oss att göra det rätta.

Affärsprinciperna förmedlar ett positivt budskap, hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

Randstad Business Principles för Randstads bolag i Sverige