Som du förstår av vår talande rubrik så välkomnas du att ta plats i en väldigt trevlig miljö. Vi tror att det gör skillnad, inte minst när man skall vara med och planera delar av framtidens samhälle.
Vi söker dig:

Som har minst 8 års erfarenhet av uppdragsledning inom samhällsplanering och är utbildad planeringsarkitekt, arkitekt eller motsvarande. Väl insatt i plan- och byggbranschen med goda kunskaper i PBL och Miljöbalken. Du har ansvarat för komplexa detaljplaner och/eller översiktsplaner. Du är en social, engagerad och driven person som kan både leda samt delegera till mer juniora kollegor. Du brinner för samhällsutveckling och har en väl utvecklad lyhördhet inför våra beställares behov.

Vi erbjuder dig:

Vi sitter i fina kulturminnesmärkta lokaler på Hantverkargatan 5, i kvarteret Kungliga Myntet på Kungsholmen. Här samarbetar arkitekter, ingenjörer och naturvetare inom fyra olika affärsområden. Planteamet är organiserat under affärsområde Arkitektur & Samhällsplanering och består sammantaget av 18 st medarbetare placerade i Stockholm och Göteborg. Vi är planarkitekter och kulturgeografer och har ett nära samarbete med övriga arkitektteam under exploateringsskedet.

Planteamet arbetar i planeringsprocessens alla skeden, från idéskiss, program och detaljplan till översiktsplan och regionala studier. Arbetsuppgifterna består även av stadsbyggnads- och gestaltningsfrågor jämte utveckling av projektidéer. Bredden och mångfalden inom företaget ger teamet en unik kapacitet som samhällsplanerare. Olika kommuner är i huvudsak våra kunder men vi arbetar även för privata beställare. Teamet är väldigt engagerat och utmärker sig för sin goda och prestigelösa stämning.

Organisations-/företagsbeskrivning:
Medarbetarägda Norconsult med 455 anställda i Sverige och 3000 i koncernen är inne i en expansiv fas och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsplanering. Att arbeta för Norconsult innebär att du kommer att få vara med att forma både företagets och din egen framtid då det är ett företag som till 100 % ägs av sina medarbetare.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet. Vi är samhällsbyggaren med helhetssyn med fokus på innovativa, hållbara lösningar. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

För information: I den här rekryteringen samarbetar Norconsult med Dfind Science & Engineering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg 0727-06 42 32 martina.berg@dfind.se

Rekryterande företag: Norconsult AB

Ort: Stockholm

Omfattning: Heltid, Tillsvidare

Sista ansökningsdag: 2017-04-30