Välkommen till Uppsala kommun som är inne i en expansiv fas och som därför söker flera projektledare till avdelningen för mark och exploatering!

Uppsala växer snabbt och har höga ambitioner när det gäller stadsutvecklingen. Kommunen placerar sig som en av Sveriges fyra storstäder med över 200 000 invånare och ett av målen är att Uppsala ska växa till 350 000 invånare år 2050. Kommunen arbetar aktivt med förtätning av staden och har utmärkt sig som en av landets ledande orter när det gäller sättet att arbeta med markanvisningar, där de på allvar utmanar sig själva och byggbranschen. Resultatet är att de, tillsammans med ett växande antal byggherrar bidrar till en attraktiv och varierad stadsmiljö.

Kommunen erbjuder här dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och bidra till Uppsalas positiva utveckling. Du kommer att ingå i stadsbyggnadsförvaltningen och arbeta mitt i händelsernas centrum. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer där du som projektledare har ett väl utvecklat samarbete med bland annat enheterna för detaljplanering, anläggning och strategisk planering. Avdelningen erbjuder dig därigenom en stor variation och många spännande projekt att arbeta med.

Kontoret har stadens bästa pendlarläge beläget precis intill centralstationen på Stationsgatan 12 i Uppsala.

Arbetsuppgifter:
Som projektledare kommer du att arbeta med exploateringsprojekt på kommunal och privat mark. Du är länken mellan planering och genomförande i ett nätverk av personer med olika kompetenser inom samhällsbyggnad. Du leder och samordnar samhällsbyggnadsprojekt i nära samarbete med byggherrar, konsulter och myndigheter. Du ansvarar för framtagande av projektplan, tidplan och budget och följer kontinuerligt upp dina projekt mot uppställda mål samt rapporterar till styrgrupp och politiker i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

I arbetet ingår också att:

  • företräda Uppsala kommun som markägare genom att förhandla och upprätta avtalsförslag i samband med köp, försäljning och upplåtelse av mark.
  • ta fram underlag till utredningar och göra ekonomiska analyser.
  • leda och arbeta med markanvisningar för att optimera utvecklingen av Uppsala kommuns mark.
  • arbeta med genomförandeplanering.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, bygg och anläggning, lantmäteri, fastighetsekonomi, fastighetsjuridik eller liknande samt med relevant arbetslivserfarenhet. Dels söker vi dig som vill arbeta med några av stadens större stadsutvecklingsprojekt och har gedigen erfarenhet av att leda stora projekt inom stadsbyggnad och exploatering. Dels söker vi dig som kan leda medelstora projekt och har ett intresse för att vidareutveckla din kompetens inom exploatering. Du kan även ha flerårig arbetslivserfarenhet i rollen som exploateringsingenjör med en stark drivkraft för att utvecklas inom projektledning på området.

Som projektledare har du förmåga att med integritet och mod leda grupper. Du är bra på att skapa ett gott samarbetsklimat och kan engagera dina projektmedlemmar samt förankra dina projekt brett. Du är strukturerad och van vid att organisera och driva projekt mot uppsatta mål samt leverera inom givna tidsramar och budget på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Du välkomnas att använda din kreativitet och tänka utanför boxen, vilket kräver att du är lyhörd gentemot verksamheten och kan fatta väl avvägda beslut när du omsätter idéer till verklighet. Vi tror att du kan använda dina tidigare erfarenheter till att göra Uppsala kommun till en ännu vassare samhällsbyggnadsaktör.

Du har stort intresse för stadsutveckling och är en utvecklad problemlösare med förmågan att se till helheten i komplexa sammanhang. Du har förmågan att skapa goda och långsiktiga relationer, förhandla och samarbeta med andra människor och är en god beställare. Vi förutsätter därmed att du också har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Goda kunskaper i svenska är ett krav för tjänsten.

Uppdragsgivare: Uppsala kommun

Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsplats: Avdelningen mark och exploatering

Ort: Uppsala

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 14 maj

För information: I den här rekryteringen samarbetar Uppsala kommun med Dfind Science & Engineering AB. För frågor, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Stefan Grip, 073-343 41 45. Sök tjänsten via www.dfind.se/science-engineering senast 14 maj.

Facklig företrädare: Sampo Hinnemo, SACO 018-727 40 58.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Organisations-/företagsbeskrivning:
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.