Till dig med så lång erfarenhet av VA-teknik att du kan välja och vraka bland spännande uppdrag och trevliga företag.

Välkommen.
På Theres Svenssons gata 11 öppnar du dörren och välkomnas av vår trevliga reception, du tar vägen om cafét och tar med dig en kaffe upp till 5:e våningen. För dig med raska ben och stort socialt behov så tar du trapporna för att nätverka med kollegorna inom väg, landskap, miljö och geoteknik, här arbetar vi i många tvärdisciplinära uppdrag. För de dagar då du vill bli mindre distraherad så rekommenderas hissen. För alla dagar finns ett eget kontor att tillgå.

Väl på 5:e våningen välkomnas du av dina 30 medarbetare inom va-sektionen som alla är aktiva inom uppdrag som rör va-ledning, va-utredning och va-process. Sektionen består av två grupper som tillsammans arbetar med ett väldigt brett spektrum av uppdrag där de säkerställer en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering. Kommuner är i huvudsak den största beställaren men uppdrag kommer även från Trafikverket och olika byggentreprenörer.

VA-sektionen består av två mycket väletablerade och välmående team. Här råder ett öppet klimat och här har vi roligt tillsammans. Vi är organiserade under affärsområdet Mark & Vatten som har 120 medarbetare i Sverige.

Vi söker dig: Som har minst 10 års erfarenhet av uppdragsledning inom VA-teknik och är utbildad Civilingenjör Väg & Vatten eller motsvarande. Hos oss kommer du att jämte uppdragsledning även vara delaktig i anbudsarbete samt agera mentor åt de yngre förmågorna i gruppen. Du är en social, engagerad och driven person.

För information: I den här rekryteringen samarbetar Norconsult med Dfind Science & Engineering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg, 072-706 42 32 martina.berg@dfind.se

Organisations-/företagsbeskrivning:
Medarbetarägda Norconsult med 500 anställda i Sverige och 3000 i koncernen är inne i en expansiv fas och är ett av Sveriges konsultföretag inom samhällsplanering och energiförsörjning. Vi är samhällsbyggaren med helhetssyn och har fokus på innovativa, hållbara lösningar. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta upp enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Att arbeta för Norconsult innebär att du kommer att få vara med att forma både företagets och din egen framtid då det är ett medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Uppdragsgivare: Norconsult AB

Ort: Göteborg

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2017-04-10