Åsa Jansson är Affiliate Quality Officer på ett läkemedelsföretag. Uppdraget, som är inom Quality Assurance, innebär kvalitetssäkring av läkemedel som är släppta för den svenska marknaden.

– Mitt ansvar är framförallt att hantera reklamationer. En reklamation är en rapport om en misstänkt kvalitetsdefekt och hanteringen av den är en viktig del av arbetet med patientsäkerhet. Reklamationerna kommer främst från apotek. Vårt ansvar är att följa upp ärendena och se till att de utreds ordentligt. Det innefattar bland annat att bedöma hur allvarlig defekten är ur ett patientsäkerhetsperspektiv, begära att tillverkaren utreder ärendet och sedan återkoppla till kunden när utredningen är klar.

Åsa stortrivs och beskriver rollen inom QA med att hon ”gör skillnad”.
– Reklamationerna leder ibland till att tillverkarna gör förbättringar i processerna eller att informationen i bipacksedlarna förändras. Skillnaden blir till det bättre. När jag ser resultatet blir jag stolt varje gång.

Åsa är civilingenjör i kemiteknik med inriktning på läkemedel. Som nyutbildad vikarierade hon 2007 med kvalitetskontroll på ett annat läkemedelsföretag.

– Företaget gick över till att ta in konsulter, så för mig blev konsultuppdraget via Dfind Science & Engineering en naturlig övergång. Jag har utvecklats i takt med uppdragen på olika arbetsplatser, på de tre senaste har jag arbetat inom QA, något som passar mig utmärkt.

Det nuvarande uppdraget fick hon i februari 2013 med kontrakt till årsskiftet 2014. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det passar Åsa fint. 

Åsa kallar det ”kryddor” att ha projekt vid sidan av det dagliga arbetet. Hon leder just nu ett projekt som ska implementera ett nytt datasystem på hennes avdelning. Ett annat projekt är att förbättra företagets processer kring hantering av reklamationer.

– Jag gillar blandningen mellan rutinarbete och oväntade händelser, konstaterar hon.

Om Åsa

Namn: Åsa Jansson
Ålder: 34 år
Familj: Make
Bor: I Huddinge
Gör: Är Affiliate Quality Officer på ett läkemedelsföretag
Gillar: Motionera i naturen och fixa i trädgården
Så får jag kul på jobbet: ”När det jag gör leder till förbättringar av patientsäkerheten, eller när jag ger mina medarbetare beröm.”