Chef dricksvatten till Uppsala Vatten och Avfall AB

Publicerad:
2018-11-30
Ort:
Uppsala, Uppsala län
Kategori:
Chef & projektledning
Specialisering:
Övrigt
Omfattning:
Heltid
Jobbtyp:
Rekrytering
Referensnummer:
201188026
Sista ansökningsdag:
2019-01-07
Kontakt:
Jenny Davidsson
Telefonnummer:
070-544 82 38
Är du en erfaren ledare med hög integritet som styrs av värderingar och vill arbeta med samhällsviktig verksamhet? Är du dessutom en trygg, stabil person med teknisk bakgrund som trivs lika bra på strategimöten som mekandes i en vattentank iförd gummistövlar? Då kan det vara dig vi söker till en spännande tjänst hos ett av Uppsalas viktigaste bolag.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas och där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att växa och förtätas och där nya områden och arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.

Bolagets VA-verksamhet
Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för drift, planering och utveckling av vatten och avloppsverksamheten (VA) inom det verksamhetsområde som beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget äger och förvaltar 14 vattenverk, 10 avloppsreningsverk och ett 100-tal avloppspumpstationer. Vi producerar ca 17 miljoner m3 dricksvatten och renar ca 18 miljoner avloppsvatten. Vidare ansvarar vi för drygt 600 km vattenledningar och ca 1100 km avloppsledningar. Inom dricksvattensektionen arbetar i dagsläget 12 personer.

Om tjänsten
Dricksvatten utgör samhällets viktigaste livsmedel. Produktion och distribution av dricksvatten är samhällsviktig verksamhet vilket ställer höga krav på robusthet, redundans, kvalitetskontroll och säkerhet. I en växande stad är försörjningssystemen ständigt under utveckling samtidigt som den kontinuerliga och pågående leveransen ska säkras – både nu och i framtiden.

Som chef för dricksvattenverksamheten är du både operativt och strategiskt ansvarig för att förvalta och utveckla produktionen av dricksvatten för Sveriges fjärde största stad i en global tillväxtregion med höga hållbarhetsmål. Verksamheten har ansvar för produktionen av dricksvatten inklusive tryckstegring och högnivåreservoarer. Utöver processanläggningarna ingår även arbetet med att aktivt och proaktivt bevaka råvattenkvalitet och råvattenuttag enligt de vattendomar som bolaget är beroende av. Detta sker bland annat med hjälp av en nyligen framtagen digitaliserad hydrologisk modell av Uppsala- och Vattholmaåsen som är ett resultat av ett nära samarbete med Statens Geologiska Undersökning (SGU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt flertalet konsulter och specialister inom området.

Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas varför det är viktigt att du är svensk medborgare.

Arbetsuppgifter
Du leder och utvecklar verksamheten både operativt och strategiskt samt med stort hänsyn till långsiktigheten och säkerhetskraven i verksamheten. Du företräder bolaget inom området dricksvattenproduktion gentemot både interna och externa intressenter. Din främsta uppgift är att leda och coacha dina medarbetare genom din förmåga att leda och organisera och ditt genuina intresse för området. Du samarbetar processorienterat med funktioner i bolaget som jobbar med underhåll, IT, distribution/ledningsnät, planering, analys, kvalitetskontroll och projekt samt säkerhet och beredskap.

Tjänsten innebär ekonomi- och personalansvar, samt ansvarar för verksamhetsskydd avseende anläggningstillgångar, arbetsmiljö och säkerhet. Du upprättar och verkställer planer för förvaltning och utveckling av anläggningarna, bereder beslutsunderlag och genomför de för ditt ansvarsområde nödvändiga upphandlingar, i nära samarbete och dialog med bl.a. bolagets stödfunktioner och planeringsavdelning. I rollen agerar du också beställare, projektägare och mottagare av utredningar och investeringsprojekt.

Du leder din organisation genom att använda chefens praktiska verktygslåda såsom målsättning, resultatuppföljning, organisationsförmåga. Du skapar möjligheter till utveckling och lärande, har fokus på ständiga förbättringar och säkerställer medinflytande och transparens genom en öppen dialog.

Ditt ledarskap
• Du skapar resultat genom att se och ta tillvara och utveckla verksamheten och medarbetarna

• Du länkar ihop kommunens ambitioner, bolagets vision och affärsplan till varje individuell medarbetares bidrag och utveckling.

• Du skapar förtroende och tillit i din roll som ledare och chef, jobbar utifrån hög integritet, föregår med gott exempel och skapar goda relationer

• Du är tydlig och transparent i din kommunikation och tillgänglig genom att vara närvarande när du lyssnar på dina medarbetare och kollegor.

• Du reflekterar över dina egna och andras beteenden och ser det som en del av din egen personliga utveckling liksom dina medarbetares möjligheter att utvecklas och växa.

Kompetenser
Du har:

Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande befattning, med ansvar för budget, personal och arbetsmiljö.

En god förståelse och/eller erfarenhet av arbete i processindustri är viktig, gärna inom exempelvis miljö, vatten, energi, kemi, maskinteknik eller automation.

Erfarenhet från VA, processindustri eller energibranschen som är starkt meriterande.

Du har examen från en relevant högskoleutbildning, t.ex. civilingenjör inom kemiteknik eller motsvarande.

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Körkort B är ett krav

Personliga egenskaper
- Problemlösande analysförmåga

- Kommunikativ i tal och skrift

- Resultatinriktad och handlingskraftig

- Växlar mellan att jobba självständigt och vara lagspelare

- Utvecklingsorienterad

Placeringsort
Uppsala

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 7 januari.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Information
I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Dfind Science & Engineering. För mer information kontakta Jenny Davidsson på jenny.davidsson@dfind.se eller 070-544 82 38. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande. Välkommen med din ansökan via www.dfind.se/science-engineering.

Om Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, 10 avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda.