Examensarbetet-Optimering av rengöringsprocess, AstraZeneca i Södertälje

Publicerad:
2018-03-23
Ort:
Södertälje, Stockholms län
Kategori:
Övrigt
Omfattning:
Full time
Anställningsform:
Konsultuppdrag
Referensnummer:
201134826
Sista ansökningsdag:
2018-04-22
Kontakt:
Claudia Böttcher-Sehlmeyer
Examensarbete på AstraZeneca – Optimering rengöringsrecept för flerproduktsanläggning

Examensarbetet - Optimering av rengöringsprocess

AstraZeneca är ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag som fokuserar på forskning,

utveckling, tillverkning och kommersialisering av receptbelagda läkemedel inom viktiga

hälsovårdsområden. Vi förvandlar goda idéer till effektiva läkemedel för att förbättra patienters

hälsa och livskvalitet över hela världen. Vi är dessutom mer än ett av världens ledande

läkemedelsföretag, på AstraZeneca är vi stolta över den företagskultur vi har som inspirerar till

utveckling och samarbete. Vi strävar efter att vara ledande inom allt vi gör.

Dina kvalifikationer
Detta är ett unikt tillfälle för en högskole- eller universitetsstuderande med inriktning mot bioteknik, kemiteknik, eller produktionsteknik med kunskap inom statistik och optimering att tillsammans med AstraZeneca göra ett examensarbete gällande processförbättringar kopplat till rengöring mellan produktbyten för en flerproduktsanläggning.

Då arbetet kommer att bedrivas både individuellt samt tillsammans med flera olika funktioner söker vi en initiativrik person med god kommunikationsförmåga. Startdatum för exjobbet: Hösten 2018.

Bakgrund och problemställning
I en flerproduktsanläggning finns idag ett rengöringsprogram som är mycket omfattande (både i tid och mängd rengöringsmedel/vatten som används). I och att med att en svårrengjord produkt kommer att sluta tillverkas på denna anläggning uppstår ett behov av optimering av det befintliga rengöringsprogrammet. När denna produkt ej längre tillverkas på den aktuella utrustningen bör rengöringsprogrammet kunna effektiviseras kraftigt både i tid och mängd rengöringsmedel/vatten. Detta eftersom att de produkter som fortsätter tillverkas på anläggningen inte kräver en lika omfattande rengöring.

Programmet är receptstyrt och har flertalet faktorer samt nivåer i behov av optimering. Detta arbete omfattar kartläggning av ingående råvaror på anläggningen, löslighet av dessa, tekniska labbförsök med olika rengöringsmedel, fullskaleförsök i anläggning med tillhörande optimering.

Övergripande kommer arbetet omfatta följande punkter

  • Kartläggning av råvaror som används på den aktuella utrustningen och dess egenskaper
  • Kartläggning av tillgängliga rengöringsmedel samt undersöka lämplighet i befintlig utrustning av dessa
  • Undersöka effekt av olika rengöringsmedel i labbskala
  • Optimering av rengöring i full skala
Förväntad vinst

  • Ökad förståelse för olika råvarors inverkan på rengöringssvårighet
  • Ökad förståelse för hur effekten hos olika rengöringsmedel påverkas av olika råvaror
  • Minskad användning av rengöringsmedel vilket ger minskad miljöpåverkan samt lägre kostnader
  • Minskad användning av vatten vilket ger minskad miljöpåverkan
  • Kortare ställtider mellan produktbyten vilket ger ökad tillverkningskapacitet
Arbetet genomförs i PET OSD i Södertälje. PET:et (Process Execution Team) är ett tvärfunktionellt team som ansvarar för tillverkning av tabletter/kapslar/dospåsar till olika typer av produkter, inom AstraZeneca Sweden Operations. Arbetet sker enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning.

Kontaktpersoner
Björn Kronander, Processingenjör, +46 8552 51682, bjorn.kronander@astrazeneca.com

Jan Norling, Chef processteknik,+46 8552 56662 jan.norling@astrazeneca.com

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Sista ansökningsdag är den 22 april 2018. Urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden.